Algemene informatie

Bent u op zoek naar antwoorden op de meest voorkomende vragen? Dan zal u deze hier zeker terugvinden. Indien niet, aarzel dan zeker niet ons te contacteren.

Hoe maakt u een afspraak
  • Telefonisch: 09/336 05 69

Tijdens de consultatie-uren is het niet altijd mogelijk om onmiddellijk te antwoorden op elke oproep. Gelieve uw naam en telefoonnummer in te spreken, waarna u zo snel mogelijk zal worden teruggebeld.

Wat meebrengen naar een consultatie
  • Identiteitskaart
  • Ziekenfondsklevers (een 4-tal)
  • Medicatielijst
  • Verwijsbrief, bloedresultaten , relevante medische informatie (indien beschikbaar)
Nuchter zijn

Vasten gedurende minstens 5 uren voorafgaand aan een onderzoek, met uitzondering van het drinken van plat water en de inname van noodzakelijke medicatie.

Medicatie

Toedienen van medicatie bij een onderzoek: het toedienen van een kalmerend middel heeft een negatieve invloed op het reactievermogen zodat het rijden met de wagen of het besturen van een machine verboden is voor het resterende deel van de dag. Laat u desgevallend begeleiden door een derde die u veilig terug thuis brengt.

Gebruik van medicatie voorafgaand aan een onderzoek: noodzakelijke medicatie mag steeds worden ingenomen, ook als gevraagd wordt ‘nuchter’ te blijven, zij het liefst na samenspraak met de arts (meer bepaald wat bloedverdunners en bloedsuikerverlagende medicatie betreft).

Antibiotica profylaxie

Meld steeds of u in aanmerking komt voor antibiotica profylaxie bij bepaalde ingrepen (kunstklep, prothesemateriaal).

Allergie

Breng de arts steeds op de hoogte van een eventuele allergie (medicatie, joodhoudend contrast).

Medisch handelen

Elke medische handeling, uitgevoerd overeenkomstig de hoogste standaard van veiligheid en competentie, brengt een zeker risico op verwikkeling met zich mee. Gezien de medische voorgeschiedenis en het gebruik van bepaalde medicijnen in ruime mate kunnen bijdragen tot het ontstaan ervan is het verstrekken van informatie van uitzonderlijk belang.

Bloedafname

Bloedafname is mogelijk in de praktijk. Het bloed wordt in het ziekenhuis geanalyseerd en de resultaten worden rechtstreeks naar uw huisarts doorgestuurd.

Verhindering

Gelieve minstens 24 uur vooraf en telefonisch te verwittigen wanneer u de gemaakte afspraak niet kan nakomen. Zoniet kan een administratieve kost worden aangerekend ter compensatie van de gemaakte kosten (o.a. personeelskosten).

Informatie via email

Via e-mail kunnen geen medische vragen worden beantwoord: het medisch geheim en uw privacy zijn niet voldoende gegarandeerd, en er is de (tuchtrechtelijke) verplichting en de verstandige raadgeving om patiënten daadwerkelijk te zien en te onderzoeken alvorens een advies te geven of een behandeling in te stellen.

Doorverwijzingen

Indien u voor bepaalde onderzoeken (zoals CT/MRI scan, isotopenscan) of heelkunde moet worden doorverwezen, kan u steeds uw ziekenhuis of dienst van voorkeur meedelen. Uw keuze zal steeds gerespecteerd worden.

 

Enkele handige links

 

 

 

Voorbereiding colon (moviprep) voormiddag

 

Voorbereiding colon (moviprep) namiddag

Het anale kanaal is het laatste gedeelte van de darm (1) en is 2 tot 4 cm lang. Het anale kanaal (2) is omringd door sluitspieren (3) zodat rond en in het anale kanaal in normale omstandigheden een hoge druk heerst die stoelgangverlies voorkomt. Om stoelgang te evacueren, moeten de sluitspieren zich ontspannen zodat de druk in het anale kanaal sterk daalt en het kanaal zich opent. Ook is het... meer

Bij een echografisch onderzoek worden hoogfrequente ultrasone geluidsgolven, welke niet hoorbaar zijn voor het menselijk gehoor, uitgezonden in het lichaam en het teruggekaatste geluid of echo wordt geregistreerd en door een computer verwerkt tot een 2 dimensionaal beeld.
Deze signalen worden onmiddellijk op een beeldscherm weergegeven en kunnen de interne structuren, beweging van... meer

Bij gastroscopie wordt een soepele sonde (gastroscoop) gebruikt om de slokdarm, de maag en het duodenum (twaalfvingerige darm) te onderzoeken. Het onderzoek wordt meestal gebruikt om de reden te achterhalen van slikmoeilijkheden, misselijkheid, braken, zuurbranden, bloeding, indigestie, buikpijn of pijn op de borst. 

De gastroscoop is een soepele tube met een diameter van 9 mm en... meer

Het ERCP-onderzoek laat de arts toe een correcte diagnose te stellen bij bepaalde aandoeningen van de lever, de galblaas, de galkanalen en de alvleesklier (pancreas).
Bij het onderzoek wordt een soepele tube (duodenoscoop) gebruikt om het duodenum (twaalfvingerendarm) te bereiken. Aan de hand van een kleurenbeeld kan aldaar de papil gezien worden. De papil is een kleine opening waarin de... meer

Coloscopie laat de arts toe de binnenzijde van de dikke darm te bekijken, vanaf het laatste deel (de endeldarm) tot het laatste deel van de dunne darm (ileum). Het onderzoek wordt gebruikt om darmpoliepen en kankergezwellen (tumoren) op te sporen en om darmontstekingen, zweren en bloedingshaarden vast te stellen.

De coloscoop is een soepele tube en verschaft een kleurenbeeld van de... meer

Darmkankerscreening in Vlaanderen

Darmkankerscreening in Vlaanderen

In oktober 2013 werd screening naar dikkedarmkanker via Vlaams bevolkingsonderzoek een feit. Dankzij de screening kunnen jaarlijks zo'n 400 sterfgevallen worden voorkomen. De diagnose darmkanker wordt bij 1 op 20 mensen in de loop van zijn of haar leven gesteld. Elk jaar krijgen meer dan 5000 Vlamingen te horen dat ze darmkanker hebben. Jaarlijks overlijden er in Vlaanderen ongeveer 1800 personen aan deze ziekte. Alle Vlamingen van 55 tot en met 74 jaar krijgen om de twee jaar een uitnodiging in de bus, samen met de gratis test, de immunochemische Fecaal Occult Bloed Test (iFOBT).

 

Hoe de test gratis thuis uitvoeren?

  • met het testborsteltje neemt u zelf een stoelgangsstaal en stopt dat in het buisje

  • dat buisje stuurt u in een voorgefrankeerde enveloppe naar het laboratorium

  • het labo onderzoekt het staal op bloedsporen die met het blote oog niet zichtbaar zijn

  • binnen de twee weken krijgen u en uw huisarts het resultaat van deze test

Indien het resultaat 'afwijkend' is dient u aanvullend een coloscopie of kijkonderzoek van de dikke darm te ondergaan. Het betekent uiteraard nog niet dat u darmkanker heeft. Bij 7 op de 10 gevallen gaat het om poliepen die verwijderd kunnen worden. Dit is wel van belang aangezien poliepen de voorlopers van darmkanker zijn. Groei en evolutie van poliep naar darmkanker verloopt gemiddeld over een periode van 8 à 10 jaar. Vroegtijdige detectie is dus van allergrootste belang.

 

Algemene informatie